För bästa resultat arbetar vi med maximalt tre kunder samtidigt som alla följer sitt individuella program.

Introduktion: 750 kr
10 gånger: 3 650 kr (365 kr per gång)
20 gånger: 6 800 kr (340 kr per gång)
30 gånger: 9 450 kr (315 kr per gång)

Vi erbjuder även träning för den som föredrar att
träna ensam med en instruktör. Pris 750 kr för
enstaka träningstillfällen.

Träningstiden är
60 minuter förutom vid
introduktionstillfället som är ca 1,5 timme.

Du är välkommen att kontakta oss på telefon
08-411 44 45
för att boka tid.

Vänligen beakta att avbokning måste göras
senast 09.00 dagen innan träningstillfället.

 
För mer information gällandes Pilates eller Pilates Place, kontakta oss på telefon: 08 411 44 45. Träning sker endast efter avtalad tid.

ADRESS : Floragatan 8, SE-114 31 Stockholm
E-POST: leana@pilatesplace.se